2020-02-24 13:17:12

Međupredmetna tema: Zdravlje predavanje na temu: Briga o reproduktivnom zdravlju i važnost odgovornog spolnog ponašanja.

Dr Boris Lovrić, spec. ginekologije održao je danas za učenike 3 .razreda u okviru Međupredmetne teme Zdravlje predavanje na temu: Briga o reproduktivnom zdravlju i važnost odgovornog spolnog ponašanja. 


Gimnazija Nova Gradiška