2018-09-11 12:10:17

Izrada akcijskog plana za mlade Grada Nove Gradiške

U svrhu izrade Akcijskog plana za mlade Grada Nove Gradiške potrebno je prikupiti što više projektnih ideja koji su usmjereni prema mladima i za mlade. 

Učenici Gimnazije Nova Gradiška ispunit će ovaj obrazac na nastavi informatike.

Poveznica za popunjavanje Obrasca:  https://goo.gl/forms/QC9URR4CriEFQNKG2


Gimnazija Nova Gradiška