2018-07-03 08:00:54

Posjet suradničkog tima "Škola za život" Gimnaziji Nova Gradiška

U četvrtak, 05. lipnja 2018. godine, Gimnaziju Nova Gradiška posjetit će suradnički tim projekta Škola za život! 

Gimnazija Nova Gradiška jedna je od predvodnica eksperimentalnog programa Škola za život. Riječ je o cjelovitoj kurikularnoj  reformi koja uključuje razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje; jasno definiranje odgojnoobrazovnih ishoda koji uključuju i razvoj vještina, stajališta kreativnosti, inovativnosti, kritičkog mišljenja, inicijativnosti, poduzetnosti, estetskog vrednovanja, odgovornosti, odnosa prema sebi, drugima i okolini, vladanja; otvorene didaktičko-metodičke sustave koji omogućuju odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, djeci i učenicima slobodu u izboru sadržaja, metoda i oblika rada. 

Djelatnici Gimnazije Nova Gradiška visoko su motivirani u sudjelovanju u ovom projektu jer žele svojim učenicima pružiti obrazovanje u skladu s njihovom razvojnom dobi i interesima te bliže svakidašnjem životu; obrazovanje koje će ih osposobiti za suvremeni život, svijet rada i nastavak obrazovanja.

 


Gimnazija Nova Gradiška