2018-03-15 10:24:58

OBAVIJEST MATURANTIMA!!

Pripreme za maturante za državnu maturu počinju od ponedjeljka, 19. ožujka 2018.

U nastavku možete vidjeti raspored za pripreme i za polaganje ispita za probnu državnu maturu!

 

 

Pripreme za maturante za državnu maturu počinju od ponedjeljka, 19. ožujka 2018. prema sljedećemu rasporedu:

PREDMET

NASTAVNIK

VRIJEME ODRŽAVANJA

 

Hrvatski jezik

Silvija Pečnjak

 

srijeda, 8. sat

Engleski jezik

Josip Vucić

četvrtak, 8. sat

 

Matematika  - viša razina

Branka Kušenić

petak,8 sat

 

Matematika -   niža razina

Lahorka Vidović Peterman

utorak, 8. sat

 

Fizika

Goran Ruškan

utorak, 8. sat

 

Biologija

Josip Sokić

ponedjeljak, 8. sat

 

 

RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA PROBNU DRŽAVNU MATURU:

utorak, 3. travnja 2018. –         9:00 – matematika

srijeda, 4. travnja 2018. –         9:00 – Hrvatski jezik

                                                       11:00 – Fizika

Četvrtak, 5. travnja 2018. –      9:00 – Engleski jezik

                                                        11:00 - Biologija


Gimnazija Nova Gradiška