2018-03-14 07:43:01

GRAD ZA MLADE, MLADI ZA GRAD

„Grad za mlade, mladi za grad“ naziv je gradskog projekta koji ima za cilj u gradu Nova Gradiška stvoriti uvjete koji će doprijeti zadovoljavanju potreba mladih i podići kvalitetu života kroz edukacije i volontiranje. Obzirom da mladi predstavljaju važan stup društvenog života lokalne zajednice odlučeno je dodatno ulagati u poboljšanje statusa mladih te ih informirati i potaknuti na aktivizam i uključiti u kreiranje javnih politika. Tema ovogodišnjeg sastanaka bila je " Volontiranje". Na tom sastanku bili su prisutni i učenici Gimnazije Nova Gradiška.

U nastavku donosimo izvještaj učenika Tibora Marića. 

Sastanak vijeća se održao u gradskoj vijećnici gdje su učenici imali priliku pogledati prezentaciju o volontiranju mladih. Na početku se predstavio Ivan Tomasić, voditelj pripreme i provedbe EU projekta i  rekao par riječi o njegovom zanimljivom životopisu i početku karijere, te je upoznao učenike s projektom. Tema prezentacije je bila "volontiranje mladih" u kojoj su sudjelovali i sami učenici tako što su bili dio zabavnih radionica i izrađivanja plakata. Kroz svoje priče sa europskih putovanja objasnio je kako je volontiranje vrlo poželjan i plemenit čin koji nikako nije dosadan već naprotiv izrazito uzbudljiv i zanimljiv. Na samom kraju učenici su postavljali pitanja i došli do važnih zaključaka o volontiranju.

 


Gimnazija Nova Gradiška