2020-12-22 07:30:18

IZMIJENJEN KALENDAR RADA ŠKOLE ZA 2020./2021.

Odlukom Školskoga odbora Gimnazije Nova Gradiška od 21. prosinca 2020. mijenja se u Godišnjem planu i programu rada Gimnazije Nova Gradiška kalendar rada škole za 2020./2021. školsku godinu.

Novi kalendar rada škole:

Nastavna godina počinje 7. rujna 2020., a završava 18. lipnja 2021., za maturante 25. svibnja 2021.

Prvo polugodište od 7. rujna 2020. do 23. prosinca 2020..

Drugo polugodište od 18. siječnja 2021. do 18. lipnja 2021., a za učenike završnih razreda srednje škole do 25. svibnja 2021..

Jesenski odmor 2. studenoga 2020. do 3. studenoga 2020., s tim da nastava počinje 4. studenoga 2020. godine.

Zimski odmor za učenike počinje 24. prosinca 2020. i traje do 15. siječnja 2021., s tim da nastava počinje 18. siječnja 2021..

Proljetni odmor za učenike počinje 2. travnja 2021. i završava 9. travnja 2021., s tim da nastava počinje 12. travnja 2021..

Ljetni odmor počinje 21. lipnja 2021. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski ili razlikovni ispit, koji imaju dopunski nastavni rad, završni rad ili ispite državne mature.


Gimnazija Nova Gradiška